Aутизам

Аутизмот е комплексна развојна неспособност која типично се појавува во првите три години од животот. Тоа е нарушување на мозочната функција која влијате врз способноста на личноста да комуницира, да формира односи со другите и погодно да одговори на околината и нејзините стимули. Децата со аутизам немаат физички нарушувања и на изглед не се разликуваат од другите. Тие кои се високо функционални аутисти можат да немаат проблем со интелигенцијата и говорот. Други, пак, може да се неми и да покажуваат знаци на ментална заостанатост. Аутизмот најчесто го изолира децата од другите околу нив. Децата кои се дијагностицирани како аутисти честопати  покажуваат однесување кое се повторува, имаат социјални, сензорни (сетилни), моторни и комуникативни проблеми кои влијаат врз нивното однесување.

Повеќе: Aутизам

Страница 2 од 2

Поздрав за храбрите

Радосница

За твојот роденден

Дознај повеќе

 • Вистинска приказна +

  Можеби со Божја волја, или можеби заради мали промени на гените, но од љубов, на нечија радост, се роди НЕКОЈ, малечко Цвеќе со едно ливче Повеќе...
 • Церебрална парализа +

  Церебралната парализа е состојба предизвикана заради оштетување на мозокот кое се случило пред, за време, или, пак, бргу по раѓањето на детето. „Церебрална“ се однесува Повеќе...
 • Ментална заостанатост +

  Ментлна заостанатост е генерализирано нарушување кое се појавува пред личноста да достигне зрелост и се карактеризира со значајно попречено спознајно функционирање и недостатоци во две Повеќе...
 • Даунов синдром +

  Дауновиот синдром ехромозомско нарушување, предизвикано од екстра генетички материјал во 21 хромозом. Медицински гледано, Дауновиот синдром се нарекува Трисомија 21. Всушност тој претставува грешка во Повеќе...
 • Aутизам +

  Аутизмот е комплексна развојна неспособност која типично се појавува во првите три години од животот. Тоа е нарушување на мозочната функција која влијате врз способноста Повеќе...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4